ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/06/1966

חיבור ספרי לימוד על-ידי מנהלים ומפקחים; תשובות לשאלות בעניין מפעלי חינוך טעוני טיפוח (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים