ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/05/1966

המשך הסקירה על בתי-ספר טעוני טיפוח; שונות; תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים