ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/03/1966

דיון בבקשת ראש הממשלה, להכריז על גופים כמוסדות המדינה לפי חוק הארכיונים, התשט"ו-1956; שאילתות ותשובות; תשובות סגן שר החינוך והתרבות א. ידלין ומר י. שריד, המשנה למנהל הכללי של משרד החינוך, לשאלות חברי הוועדה במסגרת הדיון התקציבי בוועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים