ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/03/1966

המשך הדיון בעניין הכשרת מורים -תשובת ד"ר אורמיאן; תשובותיו של מר שריד לשאלות חברי ועדת המשנה בוועדה לענייני תקציב החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים