ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/02/1966

המשך הדיון בסקירת שר החינוך והתרבות; שאלות ותשובות; שר החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים