ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/02/1966

המשך הדיון בסקירת שר החינוך והתרבות, מר ז. ארן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים