ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/01/1966

המשך הדיון על סקירת שר החינוך והתרבות; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים