ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/12/1967

ערבות לפיתוח רשות החולה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים