ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/08/1968

דברי הספד לשמואל דיין ז"ל; החלטה חוזרת בעניין דרגת עובד בכנסת (בעקבות החלטת ועדת הסיווג); ערבות למפעלי ים-המלח; צו הבלן על דלק (פטור) (תיקון), התשכ"ח - 1968; צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון); צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 73); תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הוראת שעה) הקלה לבעלי מלאי); תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים