ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/08/1968

אישור עיסקה לפי סעיף 2 לחוק מקרקעי ישראל; העברת הנכסים הזכויות וההתחייבויות של המדינה לרשות הנמלים (שינוי בתנאי ההסכם); חוק מס רכוש וקרן פיצויים - צו בדבר פטור ממס רכוש; ערבות מטעם המדינה למפעלי ים המלח בע"מ; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) (אמיסיה של אוצר לתעשייה, התשכ"ח - 1968; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) (אמיסיה של חברת ההשקעות של בנק מזרחי בע"מ), התשכ"ח 1968; שימוש בעודפי תקציב משנת 68 / 1967; שינויים בתקציב הפיתוח לשנת 69 / 1978; שינויים בתקציב הרגיל לשנת 69 /1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים