ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/08/1968

חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים