ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/08/1968

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים