ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/07/1968

בקשר שר התחבורה להקטנת הריבית שרשות הנמלים משלמת לממשלה, מכתב שר התחבורה 01/07/68; הודעה בדבר ישוב ספר, מכתב שר האוצר מ-28 ביולי 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים