ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/07/1968

המלצה על הקצבה למפעל החפירות הארכיאולוגיות ליד הכותל הדרומי; חוק המים (שעורי תשלום מיוחד; ערבויות פוליטיות ומסחריות מטעם המדינה על השקעות בשטחי הממשל הצבאי; ערבות מטעם המדינה לחברת ארקיע - קווי תעופה בישראל בע"מ; תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל), התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים