ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/07/1968

הצעת ההסדר בעניין הלוואות אפותקאיות צמודות; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; ערבות המדינה- בנק ישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים