ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/07/1968

חוק המקדמה, התשכ"ח-1968; חוק התקציב (מס' 3) לשנת 1968/69, התשכ"ח-1968; מסקנות ועדת הכספים בשאלת "קריטריונים לערבויות מדינה ולהחלטות משרדים"; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים