ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/07/1968

חוק איגרות מדינת ישראל (הנפק שני להשקעות פיתוח), התשכ"ח-1968; חוק לסדר ההימורים בספורט (תיקון ), התשכ"ח-1968; חוק תשלומים (התקנת טלפון וטלקס), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר צורת החזרת הסכום העודף ומועדיה; סיכומי ועדות משנה; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים