ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/06/1968

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ( מס' 13)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים