ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/06/1968

הצעת תקציב נוסף להוצאה לשנת הכספים 1968/69; חוק התקציב (מס' 2) לשנת 1968/69, התשכ"ח-1968; חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים