ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/05/1968

חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים