ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/05/1968

הצעת תקציב נוסף להוצאה לשנת הכספים 1968/69; תקנות המלווה לבטחון המדינה, התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים