ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/05/1968

חוק המים (שעורי תשלום מיוחד); חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשס"ז -1956-אסיסיה של בנק לאומי לישראל בע"מ - מכתב שר האוצר מ-24/03/68; ערבויות מטעם המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים