ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/04/1968

צו הריבית קביעת שעור הרבית המכסימלי (תיקון), התשכ"ח -1968; צו הריבית ( קביעת שיעור הריבית המכסימלי (תיקון) מס' 2), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים