ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/03/1968

אישור ערבויות למפעלים: אשפרה; י. פ. ל. ישראל פלסטיק; רם; דיון על בעיית הסובסידיות לחקלאים; אישור ערבויות מטעם המדינה שינתנו ע"י בנקים ישראליים לבנק הממלכתי של רומניה עד לסכום של 5 מיליון $; מתן ערבות מטעם המדינה - הלוואות ליצואנים; הצעת תיקון בחוק מס רכוש; קבלת החלטה לגבי הסתייגויות ח"כ ש. תמיר בתחום ההקלות בפקודות מס הכנסה; קבלת הצעתו של ח"כ בדר בעניין בקור חברי ועדת הכספים במספר פרלמנטים באירופה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים