ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/03/1968

ערבויות לחקלאות ; למועצה לשיווק פרי הדר; לבנק לפיתוח התעשייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים