ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/03/1968

חוק לתיקון פקודת מס- הכנסה (מס' 12), התשכ"ח -1968; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 12 ) -תשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים