ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/03/1968

סובסידיות בתקציב לשנת 1968/69

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים