ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/03/1968

הדיון בחוק התקציב; תקציב משרד הדתות - הצבעה; תקציב משרד החינוך והתרבות - הצבעה; תקציב משרד המשטרה - הצבעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים