ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/03/1968

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 4), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים