ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/03/1968

הרכבת ועדת משנה לענייני הביטוח הלאומי; צו הבטוח הלאומי (שנוי מקסימום ההכנסה שלפיה משלמים דמי ביטוח) (תיקון), התשכ"ח-1968; תקציב משרד המשטרה לשנת 1968/69; תקציב שירות בתי הסוהר לשנת 1968/69

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים