ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/03/1968

תקציב משרד מבקר המדינה לשנת 1968/69 דו"ח כספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1966/67

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים