ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/03/1968

חוק התקציב לשנת 1968/9 תקציב משרד הדתות (והסעיפים הצמודים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים