ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/03/1968

התקציב לשנת 1968/69 - הצבעות: תקציב משרדי המסחר והתעשייה, התיירות והמשפטים; התקציב לשנת 1968/69 - תקציב משרד החינוך והתרבות; חוק בנק ישראל (תיקון) (סודי); חוק היטל בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל); תיקונים בערבויות מטעם המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים