ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/03/1968

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1968; שינויים בתקציב הכנסת לשנת הכספים 1967/68; תקציב לשנת 1968/69 - משרד הדואר- המשך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים