ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/03/1968

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1968; תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים בכדורגל) (תיקון), התשכ"ח-1968; תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת הכספים 1967/68 (31.08.68-01.01.68); תקציב משרד החינוך והתרבות לשנת 1968/69 (עמ' 2-12 סודי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים