ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/02/1968

אישור החלטות ועדת משנה בדבר העברות מסעיף לסעיף ושימוש בעודפים; הצבעות על תקציב משרד השיכון; תקציב משרד התחבורה 1968/69 (והסעיפים הצמודים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים