ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/02/1968

חוק התקציב לשנת 69 / 1968 - תקציב משרד השיכון; מסקנות ועדת הכספים בשאלת מיקום מוצא צינור הנפט הגדול

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים