ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/02/1968

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1968; תקציב משרד העבודה לשנת 1968/69 (המשך ) (סודי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים