ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/02/1968

אישור צווים והחלטות שנתקבלו בוועדות המשנה; הצעת תקציב משרד המשפטים לשנת 1968/69

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים