ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/01/1968

הצעת תיקון לתקנות הבטוח לאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי בטוח), התשט"ז -1956; זיכיון לחברה לפתוח ים המלח וחבל סדום בע"מ; חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 7); ערבות מטעם המדינה לחברה הימית להובלת פרי בע"מ; ערבות מטעם המדינה לכפר הנוער ע"ש יוהנה ז'בוטינסקי; תיקון קביעת האזורים לעניין התוספת לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים