ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/01/1968

אשפוז וטפול רפואי לשרים; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (הוראת שעה); תקציב הכנסת לשנת הכספים 69 / 1968; תקציב משרד האוצר לשנת הכספים 69 / 1968; תקציב משרד הפיתוח לשנת הכספים 69 / 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים