ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/01/1968

סדרי הדיון בתקציב לשנת הכספים 1968/9; תקציב הכנסת לשנת הכספים 1968/9

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים