ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/01/1968

חוק התקציב לשנת 1968/69; ערבות המדינה - קרן החינוך לישראל; תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי"ח - 1958 צו בדבר קביעת שעור ההיטל על מחזיקי מטבע חוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים