ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/01/1968

ביקורת החשבונות והמאזנים של חברות ממשלתיות ואחרות בארץ, דרכי ראיית החשבון ועריכת מאזנים בארץ (הצעה לסה"י); פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 5); צווים לעידוד החיסכון - אמיסיות של בנק אפותקאי כללי בע"מ; חברה להשקעות של בנק לאומי בע"מ; אוצר לתעשייה בע"מ; בנק יעד לפיתוח חקלאי בע"מ; בנק משכנתאות לשיכון בע"מ; בנק לפיתוח ולמשכנתאות בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים