ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/01/1968

אשפוז וטיפול רפואי לשרים; ערבות מטעם המדינה לחברה הבינלאומית בזק בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים