ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/12/1967

ביקורת החשבונות והמאזנים של חברות ממשלתיות ואחרות בארץ ; דרכי ראיית חשבון ועריכת מאזנים בארץ (הצעות לסדר -היום); צו מס קניה (קביעת סחורות ושירותים טעוני מס ושיעורי המס) צו מס קניה (פטור) ( תיקון), התשכ"ח-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים