ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/12/1967

חוק ההיטל על דירות גדולות, התשכ"ד-1964 - הודעה בדבר אי תחולת החוק"; תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ההימורים בכדורגל), התשכ"ח-1967; תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ההימורים בכדורגל), התשכ"ח-1967 - (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים