ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/12/1967

מצב ראית החשבונות בחברות הממשלתיות - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת צימרמן; סיכומי ועדת משנה - צווי מכס ופטור; ערבות המדינה לחברה להובלת פרי בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים