ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/12/1967

חוק לתיקון פקודת בתי הדואר; סקירת חבר הכנסת חזני על מסעו ועל שליחות; תקציב להכנות להפעלת הטלוויזיה לשעת חירום והטלוויזיה הכללית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים