ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/11/1967

חברת "מפעלי תובלה בע"מ - א) שינויים בתקציב לשנת 1967/68 (מכתב מס' 77 של הממונה על התקציבים); ב) שימוש בעודפי תקציב מחצבים ומכרות משנת 1966/67 בשנת 1967/68 (מכתב מס' 78 של הממונה על התקציבים); ערבות המדינה לטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, חיפה; צו מס קניה (קביעת סחורות ושירותים טעוני מס ושיעורי המס) (תיקון מס' 21); צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 37), התשכ"ח-1967; צווים בדבר קביעת שיעור ההיטל ואופן חישובו; צווים לעידוד החיסכון - א) בנק משכנתאות לשיכון בע"מ; א) בנק למשכנתאות ולהשק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים